กาแฟแคปซูลใช้กับระบบเนสเพรสโซ่ได้

Nespresso มีเมนูกาแฟมากมายเตรียมไว้ให้คุณลองสร้างสรรค์เมนูกาแฟใหม่ๆ ได้จากที่บ้าน Nespresso มีเมนูกาแฟมากมายเตรียมไว้ให้คุณลองสร้างสรรค์เมนูกาแฟใหม่ๆ ได้จากที่บ้าน Nespresso มีเมนูกาแฟมากมายเตรียมไว้ให้คุณลองสร้างสรรค์เมนูกาแฟใหม่ๆ ได้จากที่บ้าน

เลือกซื้อกาแฟแคปซูล

กาแฟแคปซูลใช้กับระบบดอลเช่กุสโต้ได้

Nespresso มีเมนูกาแฟมากมายเตรียมไว้ให้คุณลองสร้างสรรค์เมนูกาแฟใหม่ๆ ได้จากที่บ้าน Nespresso มีเมนูกาแฟมากมายเตรียมไว้ให้คุณลองสร้างสรรค์เมนูกาแฟใหม่ๆ ได้จากที่บ้าน Nespresso มีเมนูกาแฟมากมายเตรียมไว้ให้คุณลองสร้างสรรค์เมนูกาแฟใหม่ๆ ได้จากที่บ้าน

เลือกซื้อกาแฟแคปซูล

รับผลิตกาแฟแคปซูลด้วย “กาแฟของคุณ”

ผลิตได้ทั้งสองระบบ โดยลูกค้าส่งกาแฟเมล็ดสดของตัวเองมาให้เราผลิต