นโยบายทางธุรกิจ


 1. การจัดส่งสินค้า
  • บริษัทจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อ และแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • บริษัทจะจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ โดยขนส่ง Flash Express เมื่อสินค้าพร้อมจัดส่ง บริษัทจะแจ้งเลขพัสดุผ่านทาง SMS ให้ลูกค้าทราบ เพื่อลูกค้าจะได้สามารถติดตามสินค้าได้ โดยสินค้าจะไปถึงลูกค้าภายใน 3 วันทำการ (กรณีลูกค้าอยู่พื้นที่ห่างไกล อาจใช้เวลามากกว่า 3 วัน ลูกค้าสามารถติดตามกับขนส่งได้โดยตรง)
 2. การยกเลิกการสั่งซื้อ
  • หากลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อ และแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าไม่สามารถทำการยกเลิกการสั่งซื้อได้
 3. การคืนสินค้าและคืนเงิน
  • ทางบริษัทฯ ไม่รับคืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงิน หากสินค้าและการจัดส่งไม่มีปัญหาอันเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัท
  • กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใช้ระยะเวลาดำเนินการคืนเงินประมาณไม่เกิน 30 วันทำการ
  • กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking หรือเก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาดำเนินการคืนเงินประมาณไม่เกิน 7 วันทำการ
 4. การสมัครสมาชิกแบบรายปี
  • บริษัทบริการความสะดวกสำหรับลูกค้าที่ทราบข้อมูลสินค้าเป็นอย่างดีแล้ว จากการแนะนำโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในช่องทางการขายอื่นๆ ของบริษัท โดยลูกค้าต้องการชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต หรือ Internet Banking